Olympic (Preliminaries) Asian Nữ
2018-2020
Chung kết
Lịch thi đấu
Final FT HT
Nữ Úc 1
Nữ Việt Nam
5
0
3
0
Nữ Việt Nam 1
Nữ Úc 1
1
2
0
2
Nữ Hàn Quốc
Nữ Trung Quốc
1
2
1
1
Nữ Trung Quốc
Nữ Hàn Quốc
1
2
0
2