FIBA Under-19 World Championship for Women
2019
Vòng 1
Bảng xếp hạng
Lịch thi đấu
A Tr T T% B Ghi Mất Điểm
1 Latvia Woman's U19 3 3 100% 0 69 55 3
2 Canada Woman's U19 3 2 66.7% 1 63 57.7 2
3 Mozambique Women's U19 3 1 33.3% 2 59.7 55.7 -2
4 Thailand Women's u19 3 0 0% 3 48.3 71.7 -3
B Tr T T% B Ghi Mất Điểm
1 Belgium Women's U19 3 3 100% 0 67.3 45 3
2 China Women's U19 3 2 66.7% 1 66 58.3 2
3 Argentina Woman's U19 3 1 33.3% 2 49 65 -2
4 Mali Woman's U19 3 0 0% 3 51.3 65.3 -3
C Tr T T% B Ghi Mất Điểm
1 USA Woman's U19 3 3 100% 0 87.7 57.7 3
2 Australia Woman's U19 3 2 66.7% 1 71.7 69.7 2
3 Hungary Woman's U19 3 1 33.3% 2 71 81.3 -2
4 South Korea Woman's U19 3 0 0% 3 64.7 86.3 -3
D Tr T T% B Ghi Mất Điểm
1 Spain Women's U19 3 3 100% 0 70 50.7 3
2 Japan Woman's U19 3 2 66.7% 1 69.3 68 1
3 Colombia Woman's U19 3 1 33.3% 2 54.3 68 -1
4 Germany Woman's U19 3 0 0% 3 58.7 65.7 -3