Giao hữu quốc tế
Nữ Hà Lan(U16) logo
Nữ Hà Lan(U16)
3
1
Hết
(0 - 0)
Nữ Thụy Điển(U16) logo
Nữ Thụy Điển(U16)

Tình hình chính

Thống kê đội bóng
3 trận 10 trận

Ghi/Mất %
30 trận 50 trận