Giao hữu quốc tế
Nữ Na Uy(U16) logo
Nữ Na Uy(U16)
1
1
Hết
(1 - 0)
Nữ Đan Mạch(U16) logo
Nữ Đan Mạch(U16)

Tình hình chính

Thống kê đội bóng
3 trận 10 trận

Ghi/Mất %
30 trận 50 trận