Giao hữu quốc tế
Nữ Iceland(U17) logo
Nữ Iceland(U17)
3
2
Hết
(1 - 1)
Nữ Phần Lan(U16) logo
Nữ Phần Lan(U16)

Tình hình chính

Thống kê đội bóng
3 trận 10 trận

Ghi/Mất %
30 trận 50 trận