Giao hữu
Kendal Town logo
Kendal Town
0
9
Hết
(0 - 5)
Carlisle logo
Carlisle

Tình hình chính

Thống kê đội bóng
3 trận 10 trận

Ghi/Mất %
30 trận 50 trận