Giao hữu
Abbey Rangers logo
Abbey Rangers
2
3
Hết
(2 - 2)
Metropolitan Police logo
Metropolitan Police

Tình hình chính

Thống kê đội bóng
3 trận 10 trận

Ghi/Mất %
30 trận 50 trận