Giao hữu
Shildon logo
Shildon
4
2
Hết
(3 - 1)
Whitley Bay logo
Whitley Bay

Tình hình chính

Thống kê đội bóng
3 trận 10 trận

Ghi/Mất %
30 trận 50 trận