Giao hữu
Telstar logo
Telstar
2
0
Hết
(1 - 0)
Lisse logo
Lisse

Tình hình chính

Thống kê đội bóng
3 trận 10 trận

Ghi/Mất %
30 trận 50 trận