Giao hữu quốc tế
Colombia U17 logo
Colombia U17
5
1
Hết
(3 - 0)
Dominican Republic U17 logo
Dominican Republic U17

Tỷ số quá khứ

Thống kê tỷ lệ Châu Á