Kansas State
63 - 77
(30 - 37)
Texas Tech

Tỷ lệ Sbobet ban đầu/trực tuyến

Tỷ số trực tuyến